Jumta logu ekspluatācija ziemā

Ziemā intensīvas snigšanas un krasu temperatūras maiņu laikā sniegs pirmām kārtām kūst uz jumta logu virsmām, jo loga siltuma zudumi ir lielāki nekā jumta segumam. Lai izvairītos no ledus veidošanās, sniegu no jumta regulāri jātīra. Jo mazāks jumta slīpums, jo lielākas problēmas tas var radīt.

Lai nodrošinātu logu pareizu funkcionēšanu ziemas periodā, par tiem jāparūpējas savlaicīgi. Ieteicams vismaz reizi gadā (vēlams rudenī) no pieslēgumiem notīrīt netīrumus un lapas, lai nodrošinātu pareizu lietus ūdens notecēšanu. Ziemas laikā, ja iespējams, jānotīra sniegs un ledus, lai izvairītos no problēmām, kas var rasties, sniegam kūstot. Ziemas sezonā sniegs uz logiem, kas vērsti pret dienvidiem vai rietumiem, nokūst pats, taču uz logiem, kas vērsti uz ziemeļiem vai austrumiem, tas var krāties ilgstoši. Šādos gadījumos tas ir jānotīra, nepieciešamības gadījumā pieaicinot speciālistus. Nekādā gadījumā nav pieļaujama ledus uzkrāšanās zem loga. Tādēļ nepieciešams regulāri, ne retāk kā reizi nedēļā vai bieza slapja sniega laikā, kā arī atkušņu periodā atvērt jumta logu, lai pārliecinātos, vai zem loga nav ledus, un attīrītu logu un notekas no sniega:

  • uzmanīgi atvērt logu līdz horizontālam stāvoklim,
  • nobērt no tā sniegu uz ēkas ārpusi vai iekšpusi tam speciāli sagatavotā traukā,
  • ar birstīti vai koka nūjiņu attīrīt notekas pa loga perimetru, kā arī priekšautu un jumta segumu zem loga

Nekādā gadījumā nav pieļaujama ledus noskaldīšana, sitot ar cietu priekšmetu. Ja ir uzkrājies ledus, kas apgrūtina loga atvēršanu, vai pašiem nav iespējas to notīrīt, nepieciešams pieaicināt speciālistus. 

Drošības prasības sniega tīrīšanas laikā:

  • izvairīties no galvas sasišanas pret atvērtā loga rāmi vai stiklu,
  • nepielietot pārlieku spēku, atverot jumta logu,
  • nelīst uz jumta pa atvērto logu,
  • pirms sniega tīrīšanas pārliecināties, vai zem loga neatrodas cilvēki. 

Lai nodrošinātu pareizu lietusūdens noteci, rudens periodā ieteicams notīrīt ārējo pieslēgumu no lapām, zariem un citiem atkritumiem.