Kompleksie pieslēgumi

Kompleksos pieslēgumus izmanto blokveidā, vertikālās un horizontālās rindās uzstādītu jumta logu savienošanai ar jumta segumu.

Izvietojot logus kompleksos, minimālais attālums starp tiem horizontāli un vertikāli var būt 10 cm.
Ja ir paredzēts izmantot ārējās ruļļveida žalūzijas ARZ, attālumam starp jumta logiem jābūt ne mazākam par 20 cm.

FAKRO komplekso pieslēgumu sistēma sastāv no septiņiem moduļiem, ar kuru palīdzību ir iespējams veidot dažādas logu savienojuma kombinācijas.

Komplekso pieslēgumu moduļi

Kompleksos pieslēgumus izmanto blokveidā, vertikālās un horizontālās rindās uzstādītu jumta logu savienošanai ar jumta segumu. Izvietojot logus kompleksos, minimālais attālums starp tiem horizontāli un vertikāli var būt 10 cm. Ja ir paredzēts izmantot ārējās ruļļveida žalūzijas ARZ, attālumam starp jumta logiem jābūt ne mazākam par 20 cm. FAKRO komplekso pieslēgumu sistēma sastāv no septiņiem moduļiem, ar kuru palīdzību ir iespējams veidot dažādas logu savienojuma kombinācijas.

Kompleksos pieslēgumus izmanto blokveidā, vertikālās un horizontālās rindās uzstādītu jumta logu savienošanai ar jumta segumu. Izvietojot logus kompleksos, minimālais attālums starp tiem horizontāli un vertikāli var būt 10 cm.

Ja ir paredzēts izmantot ārējās ruļļveida žalūzijas ARZ, attālumam starp jumta logiem jābūt ne mazākam par 20 cm.
FAKRO komplekso pieslēgumu sistēma sastāv no septiņiem moduļiem, ar kuru palīdzību ir iespējams veidot dažādas logu savienojuma kombinācijas.

Nestandarta kompleksie pieslēgumi

Nestandarta kompleksie pieslēgumi

Pēc individuāla pasūtījuma iespējams izgatavot kompleksos pieslēgumus jumta logu apvienošanai nestandarta logu kompleksos. Šos pieslēgumus projektē un izgatavo, par pamatu ņemot klienta iesniegto logu kompleksa rasējumu.

Cenas