Logi kombinācijām

Fasādes logi ir paredzēti iebūvēšanai vertikāli ēkas sienā un savienošanai ar jumta plaknē iebūvētajiem jumta logiem.
Šāds risinājums palielina telpā ieplūstošās gaismas daudzumu. Fasādes logus var savienot ar jebkura veida jumta logiem.

FASĀDES LOGI BDL L3, BDR L3, BVP L3, BXP L3

BDR, BDL logu vērtni var atvērt uz sāniem līdz 90° leņķim un atgāzt uz telpas iekšpusi līdz 12 cm. Vērtnes atvēršanai abos veidos kalpo tās sānu malā iebūvētais rokturis, kurā iestrādāta slēdzene — logu iespējams aizslēgt. Logu var atvērt gan uz labo (BDR), gan uz kreiso (BDL) pusi. BVP logu vērtni var atgāzt uz telpas iekšpusi līdz 12 cm.

Rokturis ar iestrādāto slēdzeni atrodas vērtnes augšmalā, un logu iespējams aizslēgt. BXP ir neverami fasādes logi.
Loga rokturis novietots vērtnes apakšējā daļā. To aizverot, mehānisms iebīdās ligzdā loga sānos un noslēdz logu.
Ērti nomazgāt ārējo stiklu un lietot ārējo markīzi, jo vērtni iespējams pagriezt par 180° un nobloķēt